Vad du än vill kunna åstadkomma, är din förmåga att kommunicera med andra helt avgörande.
Därför har vi under 20 års tid utvecklat ett vårt unika ledarskapsprogram ”Diplomprogrammet Kommunikativt ledarskap” som fokuserar på att göra dig framgångsrik i konsten att med gott resultat kunna samtala med vem som helst, i vilken situation som helst.

I vårt ledarskapsprogram kommer du utveckla din förmåga att använda kommunikation till att hantera din vardag och alla de situationer som du behöver ta hand om. Det innebär att du utvecklar din förmåga att vara en aktiv lyssnare, träna och utveckla dina medarbetare, ge feedback, våga och kunna ta konflikter, skapa goda möten, förkorta beslutsprocesser med bibehållen kvalitet, använda kraften av kommunikation vid förändringsarbete samt skapa delaktighet i visioner, mål och värderingar för ditt företag.

Vi har lagt vikten vid att du utvecklar en ny förmåga i att vara i kommunikation. Du ska ha fått en god kunskap om din egen kommunikationsstil, kunna utöva påverkan genom att utveckla nya sätt att kommunicera samt träna dig till att utveckla andra människor utifrån ett coachande förhållningssätt. Det blir en resa i din egen personliga utveckling.

Programmet innehåller teorier om kommunikation varvat med praktiska övningar som har direkt relation till din vardag och verklighet och du kommer att utvecklas såväl i din yrkesroll som privat. När du väljer att delta i ledarskapsprogrammet som helhet så kommer du under programmet träffa och utvecklas tillsammans med en grupp andra ledare som du får möjlighet att lära känna och utbyta erfarenheter med.

Mellan kurstillfällena kommer du ha löpande coachingtillfällen med din kursledare som du redan känner, i syfte att träna dig att vara effektivt i att använda din nyvunna kunskap och utveckla ditt ledarskap. Programmet avslutas med en certifiering där du erhåller ett diplom. Vår övertygelse är att programmet i sin helhet ger ett stort värde både för dig och för din organisation.

Fakta om kursen
Diplomprogrammet består av tre steg där varje steg är två till tre dagar samt löpande coaching och personlig diplomering

Steg 1
Längd två dagar

Steg 2
Längd 3 dagar

Steg 3
Längd 3 dagar

Steg 1 –
Effektivare kommunikation

Grunden till ett lyckat samtal är att du förstår hur andra upplever dig och din kommunikation och det får du kunskap om i kursen ”Effektivare kommunikation och samarbete”.

Steg 2 –
Kraftfullt ledarskap

För dig som redan har gjort DISC analyser eller liknande beteendeanalyser så har vi utvecklat vår fortsättningsutbildning ”Kraftfullt ledarskap och positiv påverkan”

Steg 3 –
Coachande ledarskap

Vi ser också att de ledare som lyckas få andra framgångsrika är de som lyckas väl och därför har vi tagit fram en utbildning i ”Coachande ledarskap”.