DISC - Verktyget för er!

Vilka är färgerna?

DISC är en teori om mänskligt beteende som hjälper individer att bli mer framgångsrika genom att tillhandahålla en tydlig ram för att göra medvetna beslut om hur du kan anpassa ditt beteende med andra. DISC Modellen bygger på William Moulton Marstons forskning från år 1928. Marston utvecklade och skapade DISC analysen som kan användas för att hjälpa oss att bättre förstå oss själva och andra människor. Kraften i DISC analysen är att det är enkel att förstå och använda eftersom den identifierar endast fyra beteendestilar (D, I, S, C) som kopplas till fyra DISC färger.

Image

Rött beteende (D)


Karaktäristiskt:
kraftfull, energisk, nyskapande, målinriktad, viljestark

Kan ibland uppfattas som:
påstridig, dominant, otålig, auktoritär, okänslig

Frågar ofta NÄR!
Resultatet är viktigt!

Image

Gult beteende (I)


Karaktäristiskt:
levnadsglad, självsäker, optimistisk, inspirerande

Kan ibland uppfattas som:
ohämmad, egotrippad, pratglad, omdömeslös

Frågar ofta VEM!
Kommunikationen är viktig!

Image

Grönt beteende (S)


Karaktäristiskt:
uppmuntrande, lugn, lojal, samarbetsvillig, god lyssnare

Kan ibland uppfattas som:
passiv, ältande, tjurskallig, förändringsovillig, envis

Frågar ofta VARFÖR!
Relationen är viktig!

Image

Blått beteende (C)


Karaktäristiskt:
faktasökande, kunnig, systematisk, diplomatisk

Kan ibland uppfattas som:
pedantisk, korthuggen, obeslutsam, kylig, återhållsam

Frågar ofta HUR!
Strukturen är viktig!

För Ledaren

Med DISC verktyget underlättar du kommunikationen på företaget, i gruppen och rund förhandlingsbordet.
Detta genom att förstå vad de andra behöver för att lyckas i sin eget beteende.

 
 

För Säljaren

Lär dig lyssna på vad kunden behöver och hur du kan talar för att nå dina resultat. Använd framforskade metoder och top analyser för att ta dig fram på den konkurrerade marknaden

För medarbetaren

Låt inte dig gå oförstådd utan väx till ditt yttersta för att nå dina och företagets satt mål! Prata så andra förstår dig och ditt mål och möjligheter!