HLR
Hjärt-lungräddning

Gå kursen för dig som räddar andras liv

Ett hjärtstopp kan ske var och när som helst, med en HLR utbildning kan du hjälpa och rädda personer som drabbas.