IDI är ett digitalt verktyg som ger dig insikt om hur du upplevs i arbetet


När du förstår hur du upplevs kan du förbättra ditt samspel och bidra till en kultur av kreativitet, helhetssyn, sammanhållning och effektivitet.

IDI skapar en profil av hur andra upplever dig


En IDI-profil bygger på anonymiserad data från personer du arbetar med i ett specifikt sammanhang. Du väljer själv dina respondenter. I vår plattform lämnar de data om hur de upplever dig i din roll.

En IDI-profil ger dig insikt


Att vara medveten om hur du påverkar - och påverkas av - det sociala samspelet i en given situation ökar din förmåga att leda dig själv, samarbeta och kommunicera.

Din egen bild av hur du upplevs


När du skapar din IDI-profil beskriver du också hur du tror att dina respondenter upplever dig i din roll. Din och deras bild kan sedan jämföras och blir en utgångspunkt för att utveckla ert samarbete.