Leda med färger


Ledarskap när du är som bäst!

Konsten att kunna locka fram det bästa ur varje enskild medarbetare och att nyttja olikheterna i ditt team. Att öka din förståelse för hur du kan bemöta olika människor på olika sätt för att vinna deras förtroende.
Att skapa team som snabbt och innovativt löser problem.

Locka fram det bästa

Image

Bemöta andra

Image

Skapa Effektiva Team

Image

I kursen kommer du få lära dig om DISC-modellen och färgspråket, en av världens mest använda modeller för att leda människor effektivt och framgångsrikt. För att få en djupare förståelse så kommer du i kursen få ta del av resultaten av din egen DISK-analys som omfattar ledarstil, kommunikation- och beteendestil samt drivkrafter.

Du kommer få arbeta med ditt ledarskap, hur du ser på ledarskap, hur ledarskap kan definieras, ledarskapets grunder samt olika ledarstilar. Du kommer få insikt om dina styrkor som ledare utifrån din ledarstil men också vad som är dina svagheter och på vilket sätt du kan utveckla dig som ledare.

Du kommer få kunskap om vilka nyckelfärdigheter och nyckelattityder som ingår i ett gott medarbetarskap samt hur du utvecklar dessa förmågor hos dina medarbetare. Du kommer få lära dig hur du identifierar och tolka olika medarbetarstilar, nyanser i färgkombinationerna och hur de olika färgerna samverkar med varandra.

Du kommer du få lära dig hur du anpassar ditt beteende och din ledarstil för att bli mer effektiv i ditt sätt att kommunicera med andra. Du kommer veta hur du som ledare kan arbeta med ett mer teambaserat arbetssätt för att skapa team som är snabba, flexibla och innovativa i att skapa lösningar på problem och utmaningar.

Du kommer få kunskap om hur du hanterar konflikter. Olika beteendestilar och har olika konfliktmönster liksom att olika drivkrafter har olika konfliktmönster. Du kommer få lära dig att identifiera de olika mönstren samt situationsanpassa ditt ledarskap till den konfliktlösningsmodell som lämpar sig bäst i situationen och löser konflikten med bästa resultat.